Onze doelgroep

EPOS vzw biedt een vormingsaanbod aan, gericht op risicogroepen.

De opleidingsprogramma's zijn ter beschikking van alle medewerkers van een instelling die lid is van Epos vzw, als die medewerkers beantwoorden aan de volgende criteria:

  • de bedienden van minstens 50 jaar oud,
  • de bedienden van minstens 40 jaar oud die bedreigd zijn door ontslag,
  • de bedienden die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding,
  • de bedienden met een verminderde arbeidsgeschiktheid,
  • de jongere bedienden die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden, hetzij in een stelsel van alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming,
  • de bedienden die wegens reorganisatie of wegens informatisering significante moeilijkheden hebben met de omschakeling,
  • werknemers die op het ogenblik van hun indiensttreding niet over voldoende relevante ervaring beschikken,
  • de laaggeschoolde bedienden

Werknemers die als directiepersoneel worden beschouwd, vallen buiten deze definitie.